עגלת הקניות   שלום    
 
כתבה כפי שפורסמה בעיתון "מעריב"- מגזין "סגנון" 16.06.2009